Banan

Teknisk information


Bantyp: Skalabana

Längd: 45 m

Antal spår: 8 spår

Färg på banan: Grå

Färg eller siffror: Färgmarkering

Flätan:  Ligger 0,4 mm under banan

Strömkälla: DC-aggregat / 4 x 60 amp

Spänning: 13 volt

Tidtagningssystem: Lapmaster


+ Plus på vilken sida

   i körriktningen: Vänster


Typ av kontakter: Banankontakter

Färger:

Vit Plus (+) från spänningsaggregat

Svart Plus (+) till banan

Röd Broms (-)

Bilder från byggnation av gamla Banan och bilder från byggandet av nya banan

med mera


Stillmans Raceway I

Stillmans Raceway II